Vergoeding door uw Zorgverzekeraar

Vergoeding senioren alarm bij medische redenen

Zijn er medische redenen voor een personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. U heeft een verklaring van uw huisarts nodig waarin staat dat u een personenalarmering nodig heeft. Alleen de apparatuur wordt vergoed. Gelukkig betaald u bij Avium Personenalarmering geen abonnementskosten aangezien u deze niet vergoedt krijgt en dus anders zelf had moeten betalen.

Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen

Soms kunt u via de gemeente een aansluiting krijgen op de personenalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

De Zorgverzekeraar wil niet vergoeden omdat Avium Personenalarmering geen gecontracteerde partij is.Wettelijk gezien mag uw Verzekeraar dit niet zeggen. Zij zijn namelijk wettelijk verplicht,  Zorg (in dit geval personen-alarmering) aan u te vergoeden tot een maximum van 75%.  Ook bij een natura of budget polis! Iedere Zorgverzekeraar is op de hoogte van dit artikel en men moet dat ook in de algemene voorwaarden hebben opgenomen. U kunt er dus altijd voor kiezen om naar een zorgverlener of leverancier te gaan met wie uw verzekeraar geen afspraken heeft gemaakt. Soms heeft u een akkoordverklaring van uw verzekeraar nodig en een factuur  voor de personenalarmering om een vergoeding te krijgen. 

 

Wie kan een akkoordverklaring aanvragen?

Uw vraagt zelf  een akkoordverklaring bij uw verzekeraar aan. Vraag de akkoordverklaring altijd aan voordat u de personenalarmering koopt. Dan komt u niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan.

Wat moet u meesturen met uw aanvraag?

  • Uw naam, adres, geboortedatum en relatienummer
  • Het voorschrift of verwijzing van uw arts
  • Een medische indicatie van uw arts
  • Een offerte van Avium Personenalarmering
  • Bij de offerteaanvraag vermeld u de naam en adresgegevens van de aanvrager U ontvangt kosteloos een offerte per mail.
  • Stuur deze gegevens op naar uw Zorgverzekeraar

Geen vergoeding voor uw personenalarmering

Als de zorgverzekeraar of de gemeente het personenalarm niet vergoedt, kunt u deze zelf aanschaffen. U zult dan alle kosten zelf moeten betalen.