Privacy Beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020

Avium Personenalarmering respecteert uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Avium Personenalarmering. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Avium Personenalarmeringen

Persoonlijke gegevens en het verzamelen van gebruikers/positiegegevens zijn uitsluitend bedoelt voor de werking van onze producten (app en Avium Personenalarmering beheerwebsite). Deze gegevens kunnen door u zelf inzichtelijk worden gemaakt door  een serviceverzoek bij ons in te dienen. Deze gegevens zullen nooit door ons openbaar worden gedeeld of verkocht, tenzij een wettelijke regeling ons daartoe dwingt of er sprake is van een bedrijfsovername. In die laatste gevallen zal Avium Personenalarmering haar klanten vooraf informeren. De volgende gegevens worden door Avium Personenalarmering verzameld ten behoeve van de werking van de services:

 

 • Positie van de Personenalarmering.
 • Historische route op te halen voor 90 dagen.
 • Berichten die naar Personenalarmering worden gestuurd en vanuit de Personenalarmering komen.
 • Voornaam en E-mail van de gebruiker.
 • Telefoonnummer (indien ingevoerd).
 • Foto (kan worden geüpload door gebruiker)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord tot onze services.
 • ID nummer van het device.
 • Simkaartnummer van het device.
 • SOS/Monitornummers en telefoonnummers die het horloge moet kunnen bellen.
 • GPS, GPRS en WIFI positiegegevens.
 • Instelling veilige zones.
 • Activiteitentracking (stappentellen), batterijcapaciteit, netwerksterkte.

Waar staat uw data opgeslagen en wordt er encryptie gebruikt?

De SeTracker Server:

De server van de  Setracker APP Europa is gehost in Frankfurt, Duitsland.
Op deze server worden de gegevens bewaard die u zelf invoert in Setracker APP.
Alle commando's/functies die u gebruikt worden via deze server doorgestuurd van het horloge naar de app en vice versa.
De historische route uit de APP word 90 dagen opgeslagen op de SeTracker server en word daarna automatisch gewist/verwijderd.

De naam van de server is Aliyun.
Aliyun Cloud computing.
volledige naam: Aliyun Cloud Computing Co, Ltd., aangeduid als Ali Cloud.
Ali Cloud is een Cloud computing-dienst die aan technologiebedrijven worden verstrekt.
Ali Cloud werd opgericht in september 2009 en is geheel in handen van Alibaba Group.
https://www.alibabacloud.com
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Cloud


De Setracker APP heeft de applicatiebeveiliging van Alibaba Security Team met een gecodeerde interface en een sterke netwerkfirewall.
Met een dagelijkse back-up en met technische ondersteuning om DDOS-aanvallen te voorkomen, het blokkeren van het hacken van het wachtwoord, SQL-injectie, XSS cross-site en andere hackeraanvallen.
De Setracker APP werkt met behulp van het https-certificaat van Symantec. (Symantec is 's werelds op drie na grootste onafhankelijke softwarebedrijf, de top drie voor Microsoft, Oracle, SAP, maar ook' s werelds grootste leveranciers van informatiebeveiliging en serviceproviders.)

Ook beloven de makers van SeTracker (3G -electronics., Ltd) en 4P-touch mede leverancier van  Personenalarmeringen Plechtig dat ze de informatie die binnen komt via de server nooit en te nimmer zullen gebruiken voor andere doeleinden dan de gebruikelijke  en deze gegevens nooit zullen verkopen aan derden.
(zie addendum)

 1. https://drive.google.com/file/d/1hFAD8lX116hVO495Sxc8OiSgQcrJOIWb/view?u
 2. https://drive.google.com/file/d/1eWY1MA0wX_hTn1mp2v5pOwAiWnt5Kc-B/view?usp=sharing

Uw privacygevoelige informatie van de horloges zijn opgeslagen bij onze software partner 3G Electronics Co., LTD  Zij gebruiken SSL versleuteling voor het verzenden van data tussen het platform en de personenalarmeringen van Avium Personenalarmering. De servers van 3G staat beveiligd op Feldkirchner Straße 140 9020 Klagenfurt am Wörthersee.

Mogelijkheid tot verwijderen van uw klantinformatie.

Onze website is ontwikkeld met software van Jouwweb, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Op u verzoek kunnen uw gegevens worden verwijder. U doet dit door ons een mail te versturen met het verzoek uw gegevens te verwijderen, voorzien van een kopie legitimatiebewijs.

 

 

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Sendcloud

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

ABAB

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ABAB. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. ABAB is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen ABAB gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. U gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van Avium Personenalarmering aan een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens gedurende de garantietijd . Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren tot de garantietijd is verlopen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Avium Personenalarmering. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Avium Personenalarmering

De Ploegschaar 155

5056MC Berkel-Enschot

T: 0653810871

E: info@aviumpersonenalarmering.com

Contactpersoon voor privacy zaken

J.W.Vogels

+31(0)6-53810871

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30

Via het contactformulier op onze website

Per post Avium Personenalarmering, De Ploegschaar 155, 5056 MC Berkel-Enschot