Retourneren van producten:

De gekochte artikelen kunnen  14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retour kosten voor uw rekening.

Avium Personenalarmering vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Avium Personenalarmering in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Als Avium Personenalarmering aanbiedt het product zelf op te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Avium Personenalarmering gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Na de bedenktijd van 14 dagen is het niet meer mogelijk om producten te retourneren tenzij het een garantiekwestie betreft. Wanneer u een product wilt retourneren vult u dan het retourformulier in en stuur dit samen met het product naar: 

Avium Personenalarmering, De Ploegschaar 155, 5056 MC te Berkel-Enschot.